Kroatien erbjuder tillgänglig och spännande dykning med behagligt medelhavsklimat. Vattnet i Adriatiska havet är kanske det klaraste i Medelhavet, bland annat beroende på att området är så skyddat och att klimatet är stabilt. Den bästa och mest varierade dykning finns längs den södra delen av kusten och på havssidan av den kroatiska skärgårdens många öar. Variationen är större i söder eftersom det är närmare till djupare havsvatten vilket gör att man har fler fiskarter och större stim. Vattnen i Kroatien är förskonade från kraftiga tidvatten eller strömmar och det finns inga typer av fiskar som kan utgöra ett hot för människor. Kroatien var också en skådeplats för många bataljer under andra världskriget och därför finns det gott om vrak, både av fartyg och ett och annat flygplan.

Utanför Rovinj i Istrijen i norra Kroatien finns Adriatiska havets kanske mest välkända skeppsvrak. Passagerarfärjan Baron Gautsch gick på en mina 1914 och vilar idag på mellan 28 och 42 meters djup. Hela vraket är mycket välbevarat och för den erfarne finns goda möjligheter att utforska dess innandöme.

Ön Premuda i Kroatiens yttre havsband är känd för sina undervattensgrottor. I närheten av Katedrala finns flera grottor och kammare som binds samman av gångar. Stenen som klipporna består av är av ett poröst slag och detta gör att solljus ibland kan tränga igenom grottornas väggar. Detta gör att man kan uppleva ett fantastiskt spel mellan ljus och skugga inuti vissa håligheter.