För den som vill komma ut och upptäcka det marina livet i världen finns det många sätt att ta dykcertifikat på. Det absolut säkraste sättet att lära sig dyka på är att ta ett dykcertifikat hemma i Sverige. Anledningen till det är att man dels får lära sig dyka under något svårare förhållanden, dels att utbildningsarrangörerna i Sverige genomgående håller en mycket hög säkerhets- och kvalitetsnivå. Och så ännu ett argument – givetvis vill man spendera sina surt förvärvade semesterdagar i varmare länder till att upptäcka och inte till att gå kurser.

För den som verkligen vill lära sig dyka och som vill kunna dyka även i svenska vatten när de är som ogästvänligast är det givet att ta sitt dykarcertifikat i Sverige. Är man inte van vid dålig sikt och kalla vatten kan man annars uppleva dykningen som mycket obehaglig. Om man däremot gör tvärtom, det vill säga lär sig dyka under svårare förhållanden, kommer allt annat att verka som rena barnleken.

Alla som anordnar dykkurser är certifierade av någon internationell organisation, varav PADI är den största. När man väljer vilken dykkurs man ska gå ska man först och främst se till att man får en lärare som är kompetent och som man litar på. Det avgör hur bra utbildningen blir. Det finns många olika prisalternativ att välja mellan och innehållet i kurserna kan variera en del. Dykträningen i Sverige sker både i bassäng och i öppet vatten. I Sverige är det en fördel att lära sig dyka med torrdräkt. Det tar lite tid och gör att kursen kostar mer, men om man vill kunna dyka ordentligt är det en klar fördel att ha genomgått den utbildningen.